Om os

Velkommen til Omsorgsbemanding!


Omsorgsbemanding er en del af en mindre teknologivirksomhed, som udvikler software til hhv. omsorgssektoren, de danske kirker og til bar, hotel, café og restaurationsbranchen.

Omsorgsbemanding er et app-baseret vagthåndteringssystem, målrettet booking af egne medarbejdere i omsorgssektoren i hele Danmark. Det er samtidig også en unik rekrutteringskanal.

I Omsorgsbemanding har vi to mål:

 1. At spare vores kunder tid og penge, samt
 2. At tilvejebringe flere varme hænder til omsorgssektoren

Vores software hjælper dagligt vores kunder med at bemande åbne vagter med deres egne medarbejdere, og skaber samtidig et bedre arbejdsmiljø. Vores software og App intuitivt og lette at bruge.

Vagtbooking med Omsorgsbemanding er let. Omsorgsinstitutionen udsender vagter, og institutionens eget personale anmoder om de vagter som passer. Omsorgsinstitutionen vælger hvem som får vagten. Det hele sker når hver især har tid, så afbrydelser og forstyrelser elimineres og arbejdsmiljøet forbedres.

Med Omsorgsbemanding:

 1. Sparer du tid på vagtplanlægningen
 2. Sparer du penge ved at bruge egne medarbejdere før eventuelt et dyrt eksternt vikarbureau
 3. Får du en gratis smartphone App til alle dine medarbejdere
 4. Får du langt færre afbrydelser og forstyrrelser og dermed bedre arbejdsmiljø
 5. Får du overblik over både internt- og eksternt omsorgspersonale
 6. Får du lettere ved at undgå overbooking og bryde egne tidsregler
 7. Kan du udsende et ubegrænset antal vagter - og der ingen begrænsning på antallet af medarbejdere på
 8. Dine medarbejdere kan skrive en kort besked med en anmodning
 9. Og et væld af mange flere smarte funktioner...

Omsorgssektoren er bl.a. karakteriseret ved at have mange deltidsansatte og ved at have behov for bemanding hele døgnet rundt. Med både almindeligt sygefravær og generel arbejdskraftmangel i sundheds-og omsorgssektoren, kan det være en både svær og tidskrævende proces at få vagtplanerne til at gå op.

Omsorgsbemanding er en innovativ teknologisk løsning som både sparer tid hos omsorgsinstitutionerne, samt skaber grundlag for flere kan tilbyde sin arbejdskraft i omsorgssektoren. Omsorgsbemanding effektiviserer processen omkring vagtplanlægning og baner vej for flere erfarne omsorgspersonaler, ufaglærte og studerende får mulighed for at tilbyde sin arbejdskraft til omsorgssektoren i hele Danmark.

Desuden skaber omsorgsbemanding overblik over alle åbne vagter internt, og alle institutionens medarbejdere kan anmode om vagter i hele huset. Det sparer omsorgsinstitutionen både tid og penge. Tid ved let at engagere egne medarbejdere via vores system og penge ved at benytte færre dyre eksterne vikarer fra vikarbureau.

Omsorgsbemanding er relevant for både akutbemanding og langtidsplanlægning.

Vi ser frem til også at lette din hverdag!

Henrik Mølgaard
Direktør & Stifter
Besøg vores system for danske kirker 'Kirkebemanding' her:

Besøg vores system for bar, café, hotel og restaurationsbranchen 'ZHIFTR' her: