Om os

Velkommen til Omsorgsbemanding!


Omsorgsbemanding er en teknologivirksomhed, som udvikler software specifik til omsorgssektoren. Vores software er et app-baseret vagthåndteringssystem, målrettet booking af egne vikarer. Det er også samtidig en unik rekrutteringskanal.

I Omsorgsbemanding har vi to mål:

  1. At spare vores kunder tid og penge, samt
  2. At tilvejebringe flere varme hænder til omsorgssektoren

Vores software hjælper dagligt vores kunder med at bemande åbne vagter med deres egne vikarer, og skaber samtidig et bedre arbejdsmiljø. Vores software og App intuitive og lette at bruge.

Omsorgsbemanding er et IT-system for vagthåndtering i omsorgssektoren. Omsorgsinstitutionen udsender vagter, og institutionens eget personale anmoder om de vagter som passer. Omsorgsinstitutionen vælger i sidste ende hvem der får vagten. Det hele sker når hver især har tid, så afbrydelser og forstyrelser elimineres og arbejdsmiljøet forbedres.

Med Omsorgsbemanding:

  1. Sparer du tid på vagtplanlægningen
  2. Sparer du penge ved at bruge egne vikarer før eventuelt et vikarbureau
  3. Får du en gratis App til personalet
  4. Får du langt færre afbrydelser og forstyrrelser og dermed bedre arbejdsmiljø
  5. Får du overblik over både internt- og eksternt omsorgspersonale
  6. Får du lettere ved at undgå overbooking og bryde egne tidsregler
  7. Kan du udsende et ubegrænset antal vagter
  8. Er der ingen begrænsning på antallet af omsorgspersonale på, og meget mere

Omsorgssektoren er bl.a. karakteriseret ved at have mange deltidsansatte og ved at have behov for bemanding hele døgnet rundt. Med både almindeligt sygefravær og generel arbejdskraftmangel i sundheds-og omsorgssektoren, kan det være en både svær og tidskrævende proces at få vagtplanerne til at gå op.

Omsorgsbemanding er en innovativ teknologisk løsning som både sparer tid hos omsorgsinstitutionerne, samt skaber grundlag for flere kan tilbyde sin arbejdskraft i omsorgssektoren. Omsorgsbemanding effektiviserer processen omkring vagtplanlægning og baner vej for flere erfarne omsorgspersonaler, ufaglærte og studerende får mulighed for at tilbyde sin arbejdskraft til omsorgssektoren i Danmark.

Desuden skaber omsorgsbemanding gennemsigtighed internt, hvor f.eks. en omsorgsinstitutionens forskellige afdelinger og områder, ikke nødvendigvis har overblik over hvem fra sit eget personale som eventuelt vil kunne afløse på en åben vagt. Det sparer omsorgsinstitutionen både tid og penge. Tid ved let at engagere eget personale via vores system og penge ved at benytte færre vikarer fra vikarbureau.

Omsorgsbemanding er relevant for både akutbemanding og langtidsplanlægning.

Vi ser frem til også at lette din hverdag!

Henrik Mølgaard
Direktør & Stifter
Besøg også søsterportalen 'Kirkebemanding' her: